Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları neler?

11 Temmuz 1992’de, Kars’ta kurulmuş olan bir devlet üniversitesi olan Kars Üniversitesi, 161 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Adaylar, ”Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları neler?” sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ HANGİ BRANŞLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK?

Lise Mezunu: 3 Aşçı, 6 Bakım Onarım, 25 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Teknisyen, 2 Hemşire,

Ön Lisans Mezunu: 2 Matbaacı, 36 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Tekniker, 15 Röntgen Teknisyeni, 15 Sağlık Teknikeri, 18 Büro Personeli,

Lisans Mezunu: 14 Büro Personeli, 1 Programcı, 1 Spor Uzmanı (cankurtaran), 1 Ebe, 2 Hemşire, 1 Veteriner Hekim, 1 Diş Tabibi alımı yapılacak.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15. günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır.

Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Genel şartlar şu şekilde:

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa

bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli

bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü

uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi

isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları

için 2022 KPSSP93, lise ve dengi okul mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Diş

Tabibi pozisyonu hariç)

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam

edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi

olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği

sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,

sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup (Diş Tabibi pozisyonu hariç), KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tradresinden ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ VE FORMU NASIL ALINIR?

Adaylar, başvuru dilekçelerini ve başvuru formlarını, üniversitenin resmi internet sitesi olan https://www.kafkas.edu.tr/kau/tr/duyuru/SoZLEsMELi-PERSONEL-ALiMi-iLANi-20430 üzerinden edinebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir